Sep
17
2019

 

 

ПОКАНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГТАДИНА 17 "МЕЧО ПУХ"

 

Прочети / Изтегли дкумента в .pdf формат 

downalod pdf

 
Nov
24
2016

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,

ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКА ГРАДИНА № 17

ЧРЕЗ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ НА ДГ№17

ПОКАНА

ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ№17 СТЕФАНА ДЕЧЕВА

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 17

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            На основание чл.7,ал.3 и във връзка с ал.2, т.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата отправям Покана към излъчените на родителските срещи кандидат членове на Обществен съвет към ДГ №17 за участие в събраниев детската градина при следните условия:

  Дата на провеждане – 15.12.2016 год.

  Място на провеждане – физкултурния салон на ДГ № 17

  Час на провеждане – 17.30 ч.

  Дневен ред:

  Избор на 4 ма редовни членове на Обществения съвет към ДГ № 17;

  избор на 4 ма резервни членове на Обществения съвет към ДГ № 17;

  попълване на избраните кандидати на декларация за липса на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника

  Протоколът от проведеното събрание на родителите ще се води от Светлана Иванова – старши учител в ДГ № 17

  Информация за дейността и правомощията на Обществения съвет можете да четете на интернет страницата на ДГ № 17 – www.odz17.com, раздел За родители, секция Обществен съвет, Правилник за създаването, устройството и дейността на обеществените съвети към детските градини и училищата (Обн. ДВ бр75 от 27.09.2016 год.)

            С настоящата Покана учителите в групите да запознаят излъчените на 12.12.2016 год. родители лично срещу подпис.

            Поканата да бъде публикувана на интернет страницата на детската градина.

Директор на ДГ № 17

Стефана Дечева

 

 

Заповед - Обществен съвет към ДГ 17 "Мечо Пух"

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Правилник Обществени Съвети

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Писмо МОН

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Извлечение от Закона за предучилищно и училищно образование

прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

Заповед - административно подпомагане 

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

 

Заповед - поименен състав 

Прочетете/свалете в .pdf формат

downalod pdf

downalod pdf

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c