Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

Sep
16
2016
Наредба № 5 /3.06.2016 на МОН за предучилищно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Запознайте се с новите нормативни документи в образованието - "Закон за предучилищно и училищно образовоние, Наредба № 5 /3.06.2016 на МОН за предучилищно образование"

Тук можете да свалите в .pdf формат

 

Можете да прочетете повече на страницата на МОН.

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c