Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

Nov
17
2016
Логопед

logoped 1.1Детска градина № 17 от учебната 2016/2017 год. има назначен специалист "логопед" за допълнителна подкрепа на деца с говорни нарушения.


Логопедът работи по график с децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа за говорно развитие.


Тази дейност е безплатна за децата в Детска градина № 17.

 

Логопедът е специалист по комуникативни нарушения, който се занимава с обследване, диагностика итерапия на различни езиково-говорни нарушения при деца.

В началото на учебната година се провежда първично логопедично обследване на децата в детската градина със съгласието на родителите.

Ако за дете от детската градина се установи необходимост от логопедична помощ, специалистът уведомява родителите му и организира подходяща програма за логопедична терапия. Логопедът се съобразява с възрастта на детето, равнището на индивидуалното  и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение.

В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

 • постигане на оптимални за правилната артикулация тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
 • правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни  звукове, които най-често затрудняват децата, а именно това са: Л, Р, Ш, Ж, Ч, С, З, Ц, К, Г
 • упражнения за овладяване и подобряване  на речевото дишане
 • овладяване на техники за плавна и ритмична реч
 • работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, интонация, емоционалност и т.н.)
 • преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
 • езиково развитие - структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
 • формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
 • развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
 • формиране на елементарни математически представи
 • формиране на пълноценни представи за околния свят
 • развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)

logoped 1

Логопедичните занимания  се провеждат  веднъж седмично на територията на детската градина в  логопедичен кабинет, който е специално оборудван за нуждите на терапията.  

В хода на логопедичната работа се поддържа активна връзка със семейството и учителите на детето. 

Може да се посъветвате относно речевото развитие на детето ви в определеното време за консултации с родители.

  

                         

График за работа на логопед за учебната 2016/2017 г. В ДГ № 17

Задължителна работа с деца в детската градина 11 астрономически часа седмично

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14:30- 17.30h

3 часа работа с деца

10:00-12:0h

2 часа работа с деца

15:00-17:00h 

2 часа работа с деца

17.00 до 18.00

Консултация с родители

10:00-12:00h

2 часа работа с деца

15:00-17:00h

2 часа работа с деца

Портфолио Логопед

Портфолио

на

Стефка Григорова в ДГ №17 „ Мечо Пух“ гр. София

logoped

 

 

Кратко представяне

•   Казвам се Стефка Григорова и съм логопед.

•   Работата ми като логопед започна и продължава в детска градина, за което съм изключително благодарна.

•   Работата с децата е истински дар за мен и ме прави щастлива всеки ден, особено когато виждам напредък и развитие при всяко дете.

stefka 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Професионален опит 

 

•  От 19. 09. 2016г. до момента работя като логопед в ДГ №17

„Мечо Пух“ гр. София.

 

•   От 17.09.2014г. до момента работя като логопед в ДГ №28

„Ян Бибиян“ гр. София.

 

•  Имам повече от 2 г. педагогически стаж като логопед. Опитът ми е свързан основно с деца в предучилищна възраст.

logo me4o puh 

Образование

 

•   През периода октомври 2010г. – юни 2012г. съм придобила квалификация Магистър по

 Логопедия    към ФНПП в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София.

 

•  През окт. 2005г.- юни 2010 г. съм придобила квалификация Бакалавър  Социални дейности  към ФП в Софийски Университет

„Св. Климент Охридски“ гр. София.

sofia university 1 
 УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Езикови умения

Майчин език Български
Други езици Разбиране Говорене Писане
  Слушане Четене

Участие в

разговор

Самостоятелно

изложение

 
Английски B2 B2 B1 B1 B1
Немски C1 C1 C1 B2 B2
Руски B1 B1 B1 B1 B1

 

ezik umenia 

Компютърни умения и компетенции

•Добра работа с инструментите на Microsoft Office™(  (Word, Excel,

PowerPoint).

•Добра работа с принтер, копирна машина , фототехника, таблет.

•Използвам информационни технологии в логопедичната практика при работа с децата и с техните родители.

 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

Социални умения и компетенции

•   Работа с хора със специфични образователни потребности ( СОП).

 

•   Работа с хора с ментални и физически увреждания.

 

•   Работа с малцинствени групи.

 

•   Професионална умения в грижите за деца на възраст (0м. -10г.).

   

Организационни умения и компетенции

•   Работа в екип.

•   Писане на проекти и тяхното управление.

 

•   Професионални умения в грижите за деца на възраст (0м.-10г.).

 

•   Добри комуникативни умения.

 

•   Добри умения за работа с документация.

 

 

Методи и стратегии на работа 

 

Използвам различни методи и подходи в хода на логопедичната терапия (монтесори методика, арт- терапия,музикотерапия и .т.н)

 

•  Придържам се към работа в екип , защото : “Аз – това сме ние! ”.

 

•  Използвам личностен подход и следвам максимата - “ Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа! „

boi 
Моята философия 

•  „Помогни  ми,  за  да  се  справя  сам!“

М. Монтесори. 

•  Логопедичната работа е призвание, мисия и голяма отговорност. 

•  Отчитам ролята на семейството и колегите педагози и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването и потребности на децата. 

•  Стремя се да постигам възможно най-високото ниво на функциониране и комуникация на детето, което е подходящо за неговата социална и образователна среда.

Допълнителни курсове, обучения,

семинари, конференции 

 Моят кабинет в ДГ 17 "Мечо Пух" 

Литератураи материали,които ползвам в работата си с деца 

•     www.logopedico.com 

•     www.uchabulgarski.bg 

•     www.logopedia.bg 

•     Уеб страницаLogoped.it

•     Уеб страница Работа с деца със СОП 

•     Уеб страница Ранее развитие детей 

•     Специализирана литература в логопедичната сфера 

•     „Моята звукотека“ изд.Изкуства 

•     Книги развиващи езиковите възможности, вниманието и концентрацията на децaта-  изд.Клевър Бук  
•      ЛОГИКОПРИМО-дидактични игри развиващи възприятия, концентрация,боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация,осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии-изд.Летера 

•     Мобилни приложения 

•     Разнообразни пъзели, домино, образователни игри 

•     И много други

                                                                                                                                               

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c