Nov
17
2016
Логопед

logoped 1.1Детска градина № 17 от учебната 2016/2017 год. има назначен специалист "логопед" за допълнителна подкрепа на деца с говорни нарушения.


Логопедът работи по график с децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа за говорно развитие.


Тази дейност е безплатна за децата в Детска градина № 17.

 

Логопедът е специалист по комуникативни нарушения, който се занимава с обследване, диагностика итерапия на различни езиково-говорни нарушения при деца.

В началото на учебната година се провежда първично логопедично обследване на децата в детската градина със съгласието на родителите.

Ако за дете от детската градина се установи необходимост от логопедична помощ, специалистът уведомява родителите му и организира подходяща програма за логопедична терапия. Логопедът се съобразява с възрастта на детето, равнището на индивидуалното  и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение.

В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

 • постигане на оптимални за правилната артикулация тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
 • правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни  звукове, които най-често затрудняват децата, а именно това са: Л, Р, Ш, Ж, Ч, С, З, Ц, К, Г
 • упражнения за овладяване и подобряване  на речевото дишане
 • овладяване на техники за плавна и ритмична реч
 • работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, интонация, емоционалност и т.н.)
 • преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
 • езиково развитие - структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
 • формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
 • развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
 • формиране на елементарни математически представи
 • формиране на пълноценни представи за околния свят
 • развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)

logoped 1

Логопедичните занимания  се провеждат  веднъж седмично на територията на детската градина в  логопедичен кабинет, който е специално оборудван за нуждите на терапията.  

В хода на логопедичната работа се поддържа активна връзка със семейството и учителите на детето. 

Може да се посъветвате относно речевото развитие на детето ви в определеното време за консултации с родители.

  

                         

График за работа на логопед за учебната 2016/2017 г. В ДГ № 17

Задължителна работа с деца в детската градина 11 астрономически часа седмично

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14:30- 17.30h

3 часа работа с деца

10:00-12:0h

2 часа работа с деца

15:00-17:00h 

2 часа работа с деца

17.00 до 18.00

Консултация с родители

10:00-12:00h

2 часа работа с деца

15:00-17:00h

2 часа работа с деца

Портфолио Логопед

Портфолио

на

Стефка Григорова в ДГ №17 „ Мечо Пух“ гр. София

logoped

 

 

Кратко представяне

•   Казвам се Стефка Григорова и съм логопед.

•   Работата ми като логопед започна и продължава в детска градина, за което съм изключително благодарна.

•   Работата с децата е истински дар за мен и ме прави щастлива всеки ден, особено когато виждам напредък и развитие при всяко дете.

stefka 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Професионален опит 

 

•  От 19. 09. 2016г. до момента работя като логопед в ДГ №17

„Мечо Пух“ гр. София.

 

•   От 17.09.2014г. до момента работя като логопед в ДГ №28

„Ян Бибиян“ гр. София.

 

•  Имам повече от 2 г. педагогически стаж като логопед. Опитът ми е свързан основно с деца в предучилищна възраст.

logo me4o puh 

Образование

 

•   През периода октомври 2010г. – юни 2012г. съм придобила квалификация Магистър по

 Логопедия    към ФНПП в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София.

 

•  През окт. 2005г.- юни 2010 г. съм придобила квалификация Бакалавър  Социални дейности  към ФП в Софийски Университет

„Св. Климент Охридски“ гр. София.

sofia university 1 
 УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Езикови умения

Майчин език Български
Други езици Разбиране Говорене Писане
  Слушане Четене

Участие в

разговор

Самостоятелно

изложение

 
Английски B2 B2 B1 B1 B1
Немски C1 C1 C1 B2 B2
Руски B1 B1 B1 B1 B1

 

ezik umenia 

Компютърни умения и компетенции

•Добра работа с инструментите на Microsoft Office™(  (Word, Excel,

PowerPoint).

•Добра работа с принтер, копирна машина , фототехника, таблет.

•Използвам информационни технологии в логопедичната практика при работа с децата и с техните родители.

 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

Социални умения и компетенции

•   Работа с хора със специфични образователни потребности ( СОП).

 

•   Работа с хора с ментални и физически увреждания.

 

•   Работа с малцинствени групи.

 

•   Професионална умения в грижите за деца на възраст (0м. -10г.).

   

Организационни умения и компетенции

•   Работа в екип.

•   Писане на проекти и тяхното управление.

 

•   Професионални умения в грижите за деца на възраст (0м.-10г.).

 

•   Добри комуникативни умения.

 

•   Добри умения за работа с документация.

 

 

Методи и стратегии на работа 

 

Използвам различни методи и подходи в хода на логопедичната терапия (монтесори методика, арт- терапия,музикотерапия и .т.н)

 

•  Придържам се към работа в екип , защото : “Аз – това сме ние! ”.

 

•  Използвам личностен подход и следвам максимата - “ Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа! „

boi 
Моята философия 

•  „Помогни  ми,  за  да  се  справя  сам!“

М. Монтесори. 

•  Логопедичната работа е призвание, мисия и голяма отговорност. 

•  Отчитам ролята на семейството и колегите педагози и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването и потребности на децата. 

•  Стремя се да постигам възможно най-високото ниво на функциониране и комуникация на детето, което е подходящо за неговата социална и образователна среда.

Допълнителни курсове, обучения,

семинари, конференции 

 Моят кабинет в ДГ 17 "Мечо Пух" 

Литератураи материали,които ползвам в работата си с деца 

•     www.logopedico.com 

•     www.uchabulgarski.bg 

•     www.logopedia.bg 

•     Уеб страницаLogoped.it

•     Уеб страница Работа с деца със СОП 

•     Уеб страница Ранее развитие детей 

•     Специализирана литература в логопедичната сфера 

•     „Моята звукотека“ изд.Изкуства 

•     Книги развиващи езиковите възможности, вниманието и концентрацията на децaта-  изд.Клевър Бук  
•      ЛОГИКОПРИМО-дидактични игри развиващи възприятия, концентрация,боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация,осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии-изд.Летера 

•     Мобилни приложения 

•     Разнообразни пъзели, домино, образователни игри 

•     И много други

                                                                                                                                               

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c