Jun
7
2018
Документи - ОП - 9076941

 ДОКУМЕНТИ                                                                                                     

АОП номер 9076941                                                     СТАТУС:  ОТВОРЕНА

 

Индивидуален номер на процедурата: 9076941  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка 
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух 
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 68000 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 22/06/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

                                                                                                                                 

 

 

     

 Дата на публикуване: 07-06-2018    Изтегли Документация   

       Изтегли Спецификация   

 

Изтегли РАЗЯСНЕНИЯ

 
 

 

 

Връзка към Документи в АОП     

                                                                                                                                                 


 

 

   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО  ДАТАТА И ЧАСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА

Публичното заседание на комисията   -   прочети/свали ТУК  

   

 

                                                                                                                                                 


 

Протокол от заседание за разглеждане и класиране на избраните оферти

 

 

     

 Дата на публикуване: 27-06-2018

       Изтегли Документ  


 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c