Jun
14
2017
Документи - ОП -9065238

 ДОКУМЕНТИ                                                                                                     

АОП номер 9065238                                                     СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

Индивидуален номер на процедурата: 9065238  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка 
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух за период от 12 / дванадесет/ месеца
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 69000 лв. без ДДС  
Краен срок за подаване на оферта: 23/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

                                                                                                                                 

 

 

     

 Дата на публикуване: 14-06-2017     Изтегли Документация   

       Изтегли Спецификация   

 

 

 

 Връзка към Документи в АОП     

                                                                                                                                                 


 

Протокол от заседание за разглеждане и класиране на избраните оферти

 

 

     

 Дата на публикуване: 03-07-2017 

       Изтегли Документ  


 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c