Jun
17
2019
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9089269

 АОП номер 9089269                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9089269  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 58500 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 28/06/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 17-06-2019  Разгледай Електронно Досие