Jun
7
2018
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9076941

 АОП номер 9076941                                                                                                        СТАТУС:  ОТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9076941  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 68000 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 22/06/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 07-06-2018   Разгледай Електронно Досие   
 
 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА- повече ТУК