Jun
17
2019
Разяснения ЗОП

 

 ДОКУМЕНТИ                                                                                                     

                                                 

                                                                                                                                 

 

     

                                                                                                                                                 


 

 

 

 

 

 

 
Jun
17
2019
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9089269

 АОП номер 9089269                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9089269  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 58500 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 28/06/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 17-06-2019  Разгледай Електронно Досие   
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
Jun
7
2018
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9076941

 АОП номер 9076941                                                                                                        СТАТУС:  ОТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9076941  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 68000 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 22/06/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 07-06-2018   Разгледай Електронно Досие   
 
 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА- повече ТУК

                                                                                                                                                                          
 
 
Jun
14
2017
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9065238

 АОП номер 9065238                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата:  9065238  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух за период от 12 / дванадесет/ месеца
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 69000 лв. без ДДС  
Краен срок за подаване на оферта: 23/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 14-06-2017   Разгледай Електронно Досие   
                                                                                                                                                                          
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c