Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Jun
17
2019
Разяснения ЗОП

 

 ДОКУМЕНТИ                                                                                                     

                                                 

                                                                                                                                 

 

     

                                                                                                                                                 


 

 

 

 

 

 

 
Jun
17
2019
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9089269

 АОП номер 9089269                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9089269  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 58500 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 28/06/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 17-06-2019  Разгледай Електронно Досие   
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
Jun
7
2018
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9076941

 АОП номер 9076941                                                                                                        СТАТУС:  ОТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата: 9076941  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух  
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 68000 лв. без ДДС  
 
Краен срок за подаване на оферта: 22/06/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 07-06-2018   Разгледай Електронно Досие   
 
 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА- повече ТУК

                                                                                                                                                                          
 
 
Jun
14
2017
ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 - АОП номер 9065238

 АОП номер 9065238                                                                                                        СТАТУС:  ЗАТВОРЕНА

 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Индивидуален номер на процедурата:  9065238  

Вид процедура за възлагане: по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  
Обект на процедурата: за доставка  
Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 17 Мечо Пух за период от 12 / дванадесет/ месеца
Населено място за изпълнение на процедурата: София  
Прогнозна стойност: 69000 лв. без ДДС  
Краен срок за подаване на оферта: 23/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 
 
 
  Дата на публикуване: 14-06-2017   Разгледай Електронно Досие   
                                                                                                                                                                          
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c