Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Sep
24
2020
ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ №17„Мечо Пух“

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА на детска градина № 17„Мечо Пух“, гр.София 

Приета на заседание на ПС на 15.09.2022г. с Протокол № 1

Заповед №1659-10/16.09.2022г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА
на детска градина № 17„Мечо Пух“, гр.София
Концепция за образователната политика на детската градина

 

Изтеглете или принтирайте в .PDF формат тук:

 

 

downalod pdf

 

 

 

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c