Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Oct
8
2015

 

П Р А В И Л Н И К  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №17
”МЕЧО ПУХ”
СО – РАЙОН “МЛАДОСТ” ТЕЛ. 02 / 875 40 32

 

Изтеглете или принтирайте в .PDF формат тук:

 

downalod pdf

 

 

 

 

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c