Май
29
2013

img 1-4868-1       ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „Мечо Пух” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.img 2-4879
    ДГ № 17 „Мечо Пух” създава условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

 

   Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

     Всяко дете е малка личност.

 

 

      

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c