Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Май
29
2013

img 1-4868-1       ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „Мечо Пух” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.img 2-4879
    ДГ № 17 „Мечо Пух” създава условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

 

   Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

     Всяко дете е малка личност.

 

 

      

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c