Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА ДГ № 17

 
Май
21
2013
Материална база на ДГ №17

ДГ № 17 „Мечо Пух” се разполага в двуетажна панелна сграда, публична общинска собственост. Помещенията са просторни, светли, обзаведени с нужните мебели за детска градина. Има обособен физкултурен салон, който изпълнява функциите и на музикален салон и зала за тържества.

ГАЛЕРИЯ - МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

ПЛОЩАДКА НА ЯСЛЕНА ГРУПА

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c