ДОКУМЕНТИ 

Май
28
2020
Документи

 

 

вх.№ 1322-271/22.02.2022 год.                                                    

  План - програма за действие БДП на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-24-02  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

 

вх.№ 1181-30/17.09.2021 год.                                                    

  Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ДГ 17 "Мечо Пух"                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:27:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1172-21/17.09.2021 год.                                                    

  Дневна организация за първа възрастова група за периода - 15.09.2021-31.05.2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:29:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1172-21/17.09.2021 год.                                                    

  Дневна организация за първа възрастова група за периода - 01.06.2022-14.09.2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:31:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1157-6/17.09.2021 год.                                                    

  Етичен кодекс на общността 2021-2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:37:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1157-6/17.09.2021 год.                                                    

  Етичен кодекс на работещите с деца                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:47:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1168-17/17.09.2021 год.                                                    

  Годишен комплексен план за дейността на ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2021-2022г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:53:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1181-30/17.09.2021 год.                                                    

  Годишен план за прилагане механизма за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2021-2022г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:56:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1178-27/17.09.2021 год.                                                    

  Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2021-2022г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:58:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1156-5/17.09.2021 год.                                                    

  Модел на адаптация на децата в ДГ17 "Мечо Пух"                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:08:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1156-5/17.09.2021 год.                                                    

  План БДП на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2021-2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:19:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1156-5/17.09.2021 год.                                                    

  Правилник за дейността на ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2021-2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-05-27  11:19:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1488-406/20.05.2022 год.                                                    

  Правилник за пропускателния режим на ДГ17 "Мечо Пух"                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:29:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1165-14/17.09.2021 год.                                                    

  Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ 17 "Мечо пух"                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:39:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1166-15/17.09.2021 год.                                                    

  Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд за уч.2021-2022г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:43:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1179-28/17.09.2021 год.                                                    

  Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование за уч.2021-2022г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:46:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1159-8/17.09.2021 год.                                                    

  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ17 "Мечо Пух" за уч.2021-2022г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:48:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1158-7/17.09.2021 год.                                                    

  Програма за превенция на ранното напускане на детска градина за уч.2021-2022г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:58:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1164-13/17.09.2021 год.                                                    

  Вътрешни правила за намаляване риска от инфекции                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:59:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c