Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 

ДОКУМЕНТИ 

Май
28
2020
Документи

 

вх.№ 1702-63/19.09.2022 год.                                                    

  План за взаимодействие с родителите на деца в ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022/23г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-05  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

 {tab= вх.№ 1661-12/16.09.2022 год.       

вх.№ 1658-9/16.09.2022 год.                                                    

  План за квалификационната дейност на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022/23г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-04  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

 

вх.№ 1661-12/16.09.2022 год.                                                    

  План за действие и финансиране за реализиране стратегията на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022/23г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-04  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

вх.№ 1662-13/16.09.2022 год.                                                    

  Програма за приобщаващо образование на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022/23г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-04  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

 

вх.№ 1322-271/22.02.2022 год.                                                    

  План - програма за действие БДП на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-24-02  15:27:03                                               Заповед -  downalod pdf

  

 

вх.№ 1181-30/17.09.2021 год.                                                    

  Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ДГ 17 "Мечо Пух"                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:27:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1172-21/17.09.2021 год.                                                    

  Дневна организация за първа възрастова група за периода - 15.09.2021-31.05.2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:29:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1172-21/17.09.2021 год.                                                    

  Дневна организация за първа възрастова група за периода - 01.06.2022-14.09.2022г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  10:31:03                                              Заповед-   downalod pdf

  

вх.№ 1655-6/16.09.2022 год.                                                    

  Етичен кодекс на общността 2022-2023г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  10:37:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1655-6/16.09.2022 год.                                                    

  Етичен кодекс на работещите с деца                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  10:47:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1168-17/17.09.2021 год.                                                    

  Годишен комплексен план за дейността на ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2021-2022г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:53:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1181-30/17.09.2021 год.                                                    

  Годишен план за прилагане механизма за противодействие на тормоза и насилието за учебната 2021-2022г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  10:56:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1668-19/16.09.2022 год.                                                    

  Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2022-2023г.                                                   

Дата и час на публикуване:    2022-10-07  10:58:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1654-5/16.09.2022 год.                                                    

  Модел на адаптация на децата в ДГ17 "Мечо Пух"                                                    

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:08:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1699-60/19.09.2022 год.                                                    

  План БДП на ДГ17 "Мечо Пух" през учебната 2022-2023г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-07  11:19:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1654-5/16.09.2022 год.                                                    

  Правилник за дейността на ДГ17 "Мечо Пух" за учебната 2022-2023г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  11:19:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1654-5/16.09.2022 год.                                                    

  Правилник за пропускателния режим на ДГ17 "Мечо Пух"                                                     

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  11:29:03                                              Заповед-  downalod pdf  

 

вх.№ 1656-7/16.09.2022 год.                                                    

  Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ 17 "Мечо пух"                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-04  11:39:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1657-8/16.09.2022 год.                                                    

  Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд за уч.2022-2023г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-04  11:43:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1660-11/16.09.2022 год.                                                    

  Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование за уч.2022-2023г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2022-10-07  11:46:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1663-14/16.09.2022 год.                                                    

  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ17 "Мечо Пух" за уч.2021-2022г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-04  11:48:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1667-18/16.09.2022 год.                                                    

  Програма за превенция на ранното напускане на детска градина за уч.2022-2023г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2022-10-07  11:58:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1164-13/17.09.2021 год.                                                    

  Вътрешни правила за намаляване риска от инфекции                                                     

Дата и час на публикуване:    2021-10-12  11:59:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1654-5/16.09.2022 год.                                                    

  Правила за участие на детето в организирани дейности извън детската градина                                                     

Дата и час на публикуване:    2022-10-03  11:59:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

вх.№ 1705-66/19.09.2022 год.                                                    

  Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица за уч.2022/23г.                                                     

Дата и час на публикуване:    2022-10-07  11:59:03                                              Заповед-  downalod pdf

  

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c