Обява за провеждане на конкурс за ДОД- "Приложни изкуства"

 

док.№ 88/06.06.2022 год.                                                    

  Обява за провеждане на конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух", извън основните форми на педагогическо взаимодействие  - "Приложни изкуства"                                                 

 

Дата и час на публикуване:    2022-06-06  15:57:03                                              ОБЯВА - изтегли документи  

 

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c