Обява за провеждане на конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух"- "Подвижни игри с топка"

 

док.№ 119/24.08.2021 год.                                                    

  Обява за провеждане на конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух", извън основните форми на педагогическо взаимодействие  - "Подвижни игри с топка"                                                 

 

Дата и час на публикуване:    2019-08-27  15:57:03                                              ОБЯВА - изтегли документи  

 

Дата и час на публикуване:    2019-09-27  15:17:03                                             ПРОТОКОЛ - изтегли документи 

Дата и час на публикуване:    2019-09-27  15:17:03                                              ЗАПОВЕД - изтегли документи

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c