Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

Обяви

 
 
2020
 
Документи ДОД - "Английски език" - заповеди и протокол от комисия
 
Документи ДОД - "Народни танци" - заповеди и протокол от комисия
 
 
Документи ДОД - Английски език

 

вх.№ 77/25.09.2020 год.                                                    

  Протокол от заседание на комисията за класиране на фирма за ДОД - "Английски език" 77/25.09.2020г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2020-09-30  10:27:03                                              Заповед- изтегли документи  

  

вх.№ 45/30.09.2020 год.                                                    

  Заповед 45/30.09.2020г. относно утвърждаване избор на изпълнител за ДОД - "Английски език                                                   

Дата и час на публикуване:    2020-09-30  10:37:03                                              Заповедизтегли документи  

  

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c