Документи ДОД - Народни танци

 

док.№ 438/28.05.2020 год.                                                    

  Заповед за отмяна на заповед 70/12.11.2018г. в частта т.4.3. - ДОД                                                    

 

Дата и час на публикуване:    2020-05-29  13:17:03                                              Заповед- изтегли документи  

 

док.№ 1711/12.06.2020 год.                                                    

  Протокол от заседание на комисията за преразглеждане на ДОД - "Народни танци" 1711/12.06.2020г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2020-06-12  10:27:03                                              Заповед- изтегли документи  

  

док.№ 457/16.06.2020 год.                                                    

  Заповед 457/16.06.2020г. относно класиране за ДОД - "Народни танци"                                                    

Дата и час на публикуване:    2020-06-16  10:17:03                                              Заповедизтегли документи  

  

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c