Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

Обяви

 
 
2020
 
Документи ДОД - "Английски език" - заповеди и протокол от комисия
 
Документи ДОД - "Народни танци" - заповеди и протокол от комисия
 
 
Документи ДОД - Народни танци

 

док.№ 438/28.05.2020 год.                                                    

  Заповед за отмяна на заповед 70/12.11.2018г. в частта т.4.3. - ДОД                                                    

 

Дата и час на публикуване:    2020-05-29  13:17:03                                              Заповед- изтегли документи  

 

док.№ 1711/12.06.2020 год.                                                    

  Протокол от заседание на комисията за преразглеждане на ДОД - "Народни танци" 1711/12.06.2020г.                                                    

Дата и час на публикуване:    2020-06-12  10:27:03                                              Заповед- изтегли документи  

  

док.№ 457/16.06.2020 год.                                                    

  Заповед 457/16.06.2020г. относно класиране за ДОД - "Народни танци"                                                    

Дата и час на публикуване:    2020-06-16  10:17:03                                              Заповедизтегли документи  

  

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c