Избор на Изпълнител за доставка на продукти по сх."Училищен плод" и сх. "Училищно мляко"

 

док.№ 377/14.06.2019 год.                                                    

   Заповед за Избор на изпълнител за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за ДГ №17 "Мечо Пух"  - 2019-2022г                                                                 

 

Дата и час на публикуване:    2019-06-14  15:47:03                                              Заповед - изтегли документи  

 

 

док.№1946/12.06.2019 год.                                                     

   Протокол от комисия за разглеждане на получените предложения за избор на Изпълнител за доставка на продукти по схема"Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за ДГ №17 "Мечо Пух"  - 2019-2022г  

                                                               

 Дата и час на публикуване:    2019-06-14  14:47:03                                    Протокол- Изтегли документи   

док.№1947/12.06.2019 год.                                                    

  

   Мотивирано предложение за избор на Изпълнител за доставка на продукти по схема"Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за ДГ №17 "Мечо Пух"  - 2019-2022г                                                             

 

 Дата и час на публикуване:    2019-06-14  15:27:03     Мотивирано предложение- Изтегли документи   


 

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c