Важни съобщения

 Покана - "Конституиране на обществен съвет към ДГ17" Мечо Пух"

pdf

     

Профил на купувача

Тук можете да свалите важни документи от

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОТОКОЛ от заседание за избор на

изпълнител по ОП "Доставка на хранителни продукти"

download

 
Jul
8
2022

 

док.№ 15/17.10.2022 год.                                                    

  Покана -  "Конституиране на обществен съвет към ДГ 17 "Мечо Пух"                                                 

 

Дата и час на публикуване:2022-10-17  13:08:03  № 1073/07.07.2022 год             Покана- виж документ 

 

 

                                         

 
Jul
8
2022

 

док.№ 1073/07.07.2022 год.                                                    

  Документация - конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух", извън основните форми на педагогическо взаимодействие  - "Карате"                                                 

 

Дата и час на публикуване:2022-08-07  15:58:03  № 1073/07.07.2022 год             Протокол- изтегли документи 

Дата и час на публикуване:2022-08-07  15:58:03  № 1574-492/08.07.2022 год     Заповед- изтегли документи  

 

                                         

 
Jul
8
2022

 

док.№ 1075/07.07.2022 год.                                                    

  Документация - конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух", извън основните форми на педагогическо взаимодействие  - "Йога"                                                 

 

Дата и час на публикуване: 2022-08-07 15:58:03   № 1075/07.07.2022 год                Протокол- изтегли документи 

Дата и час на публикуване: 2022-08-07  15:58:03  № 1576-494/08.07.2022 год         Заповедизтегли документи   

 

                                         

 
Jul
8
2022

 

док.№ 1074/07.07.2022 год.                                                    

  Документация - конкурс за ДОД в ДГ17 "Мечо Пух", извън основните форми на педагогическо взаимодействие  - "Приложни изкуства"                                                 

 

Дата и час на публикуване: 2022-08-07 17:57:03     № 1074/07.07.2022 год                    Протокол- изтегли документи 

Дата и час на публикуване: 2022-08-07  17:57:03    № 1575-493/08.07.2022 год             Заповедизтегли документи   

 

                                         

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c